Zoeken Contact Colofon Privacy

U bent nu hier:
 Print deze pagina
DVD-animatie 1

Plaatsen totale heupprothese (gecementeerd)
DVD-animatie 2

Plaatsen totale heupprothese (ongecementeerd)

Algemeen

Het plaatsen van een totale heupprothese bij een versleten gewricht is een zeer succesvolle orthopedische operatie. Na de operatie hebben de meeste patiënten direct veel minder pijnklachten. En na de revalidatieperiode kunnen de meeste patiënten lichamelijk veel beter functioneren. In veel gevallen kunnen zij hun werk, hobby en huishoudelijke taken weer naar tevredenheid oppakken.

Maar een operatie is nooit zonder risico’s en bij het plaatsen van een heup- of knieprothese bestaat na langere tijd de kans dat een prothese loslating vertoont. Zeker 9 van de 10 patiënten hebben minimaal 10 jaar plezier van hun heupprothese, maar bij een klein aantal zijn er eerder problemen. Zo kan het gebeuren dat een heupprothese niet meer muurvast in het bot zit.

Het registreren van gegevens over operaties en de geplaatste kunstheupen leidt tot meer inzicht in waar de problemen ontstaan en bij wie. De NOV is hiervan overtuigd, bijvoorbeeld door het veel lagere percentage vervangingsoperaties (revisies) in Zweden (6,4%; register sinds 1979) ten opzichte van de Verenigde Staten (17,6%; geen registratie). Voor de volledigheid: dit verschil betreft de periode 1992-2002 (Kurtz 2007).
Om deze reden bestaat in Nederland sinds 2007 de Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI).

Toezicht op de kwaliteit
Ter informatie: als er in Nederland of internationaal een probleem is met een type heupprothese, dan neemt de fabrikant van de heupprothese de benodigde maatregelen, samen met de Nederlandse ziekenhuizen en de orthopedisch chirurgen. De ziekenhuizen informeren de betrokken patiënten.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg laat weten: fabrikanten zijn volgens Europese wetgeving verplicht mogelijke problemen met een prothese te melden bij de autoriteiten. Internationaal gezien hebben autoriteiten zowel Europees als mondiaal afspraken over het elkaar informeren van mogelijke problemen met een implantaat.